Product Image

DelPro™ Companion

Lämna aldrig kontoret ensam – ta DelPro Companion med dig. DelPro Companion är ett verktyg som hjälper dig att få jobbet gjort. Det är utvecklat för att det ska gå snabbare att utföra arbetsuppgifter när du arbetar aktivt med dina kor.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

DelPro™ Companion

Fördelar

Djurlistan

Alla dina djur på ett ställe, från här navigerar du in i enskilda djurkort, registrerar enskilda händelser som insemination, dräktighetskontroller, behandlingar eller så kan du sortera och filtrera fram just de djur du vill arbeta med.

Åtgärdsrapporter

Om du behöver en rapport över kalvningar, sinläggningar eller insemineringar; finns de redan i din ficka. Dessa fördefinierade rapporter från DelPro Farm Manager hjälper dig att fokusera på de djur som behöver din uppmärksamhet.

Åtgärdsrapporter

Registrera samma händelse för en grupp djur där varje djur har olika resultat. Du har flera kor som dräktighetsundersöks; vissa är positiva och några negativa. Anslut en Bluetooth ID-läsare till telefonen så att du alltid registrerar händelsen för rätt djur.

Batchläge

Registrera in samma händelse med samma resultat på flera djur samtidigt. Lägg till en sinläggning, gruppbyte och behandling i ett steg. Använd röståterkopplingen för att säkerställa att åtgärden du vill ta är den rätta.

Visa mer

Styrkan med DelPro i din ficka.

För att komplettera DelPro Farm Manager som en del av den ultimata driftshanteringsplattformen, är DelPro Companion utvecklad för att arbeta med dig, inte bara att visa information om djur utan även att stödja dina arbetsrutiner att registrera alla viktiga händelser som uppstår under hela din arbetsdag, samma sekund som de händer.

Resultatet är att en insemination, dräktighetskontroll eller behandling inte kommer att glömmas bort och att du kan exakt registrera varje åtgärd, i realtid, där och då. Med DelPro Companion har du det som behövs för att fatta bättre beslut, bokstavligen i din ficka.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar