Product Image

DelPro™ interaktiv dataskärm

DelPro interaktiv dataskärm är en mycket användbar applikation i mjölkningsstallet. Den ger dig extra ögon och öron under tiden du mjölkar. Den interaktiva dataskärmen hjälper dig att optimera driftsledningen genom att visa status på alla kor som mjölkas vid varje mjölkningsplats i ditt mjölkningsstall eller karusell.

  • Avkastning i realtid
  • Omedelbar information om kor som avviker i produktion
  • Intiutiv röståterkoppling
  • Komplett översikt över kor som mjölkas
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

DelPro™ interaktiv dataskärm

Fördelar

Översikt i realtid

DelPro interaktiv dataskärm visar dig hela tiden korna produktion i realtid per ko, inklusive förväntad avkastning. Du kan också direkt se vilka kor som avviker från förväntad avkastning och kor som sparkar av sig organet. Olika händelser visas i olika färger och även röståterkoppling på händelserna.

Sortera ut kor direkt

Du har en komplett översikt över de kor som mjölkas i mjölkningsstallet – det gör att du direkt kan sortera kor när du fått ett larm eller när du observerat in ko som avviker.

Röståterkoppling

Du kan vara nära eller en bit i från skärmen och ändå få alla den information du behöver med ett intiutivt röståterkopplingssystem

Total visibilitet av varje ko under mjölkningen

DelPro Interaktiv dataskärm är ännu en kraftfull applikation som presenterar data som samlats in och analyserats av DelPro till dig just nu när du behöver den som mest. När det gäller den interaktiva dataskärmen är det ögonblicket medan du mjölkar som du ser. Oavsett om du mjölkar med ett roterande stall eller ett parallelstall så får du total synlighet för varje ko, eftersom hon går igenom mjölkningsprocessen och med möjligheten att ansluta upp till 4 kameror kan du se till att du inte har några blinda fläckar.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar