DelPro™ BioModeller

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Vad är en DelPro BioModell?

DeLaval kan projicera framtida tillstånd baserat på aktuella och historiska data. Detta görs genom att skapa exakta modeller av både biologiska och beteendemässiga resultat som vi kallar BioModeller. Dessa är unika för DeLaval, och de kan utnyttjas av dig via DelPro. Information som produceras av dessa modeller presenteras ofta i form av ett index - du ställer in gränser som visar dig när prestanda är lägre än önskat eller högre än förväntat. Det innebär att vi kan använda BioModeller för att ge dig en tydlig bild av dina ko prestanda, reproduktiv status eller hälsa, ofta innan det finns synliga tecken.

DelPro™ BioModeller

Fördelar

DeLaval Herd Navigator™ BioModell

DeLaval Herd Navigator hjälper mjölkproducenter att hantera sin besättning på ett proaktivt sätt. Dess noggranna analys av mjölken gör det möjligt att skapa en handlingsplan för varje ko och hela besättningen med målsättningen att förbättra gården lönsamhet genom förbättrade reproduktionsresultat och lägre veterinärkostnader; samt att effektivisera din arbetstid. Herd Navigator innehåller tre BioModeller (reproduktion, mastit och acetonemi) som är utformade för att återkoppla till systemet när varje individuell ko behöver provas nästa gång, baserat på tidigare provresultat. Denna funktion är byggt för att optimera antalet prover för att fokusera på kritiska situationer, och samtidigt bibehålla systemets prestanda. När du börjar din dag, får du en lista genom DeLaval DelPro med Herd Navigator med de kor som behöver insemineras, dräktighetskontrolleras, behandlas eller som behöver få ytterligare uppmärksamhet.

DeLaval Mastitis Detection Index (MDi)

DeLaval Mastitis Detection Index MDi är ett unikt verktyg som utvecklats av DeLaval, som kombinerar flera olika typer av data, för att förse dig med en siffra som ger dig en tidig indikation på hälsotillståndet för varje ko. Det innebär att du snabbt kan undersöka någon ko, grupp eller hela din besättning för att se om någon är i behov av kontroll eller behandling. MDi använder inga kemikalier och analyserar flera parametrar för att ge bättre varning och snabbare hantering för att undvika juverhälsoproblem och mastit. DelPro beräknar MDi för varje ko, vid varje mjölkning och använder informationen för att hjälpa dig att säkerställa ett bättre hälsoresultat.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar