Bättre beslut för bättre fodereffektivitet

Foder representerar en stor del av kostnaderna för att producera mjölk. Vi förstår ditt behov av att utfodra dina kor på ett effektivt sätt.

  • Utforma strategier för utfodring av kraftfoder från kalvning till kalvning
  • Övervaka djurens konsumtion
  • Förbättra nyckeltalen inom utfodring
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Foder handlar om balans

Foder representerar en stor andel av kostnaden att producera mjölk. DeLaval DelPro™ är det verktyg som kan hjälpa dig att säkerställa att givorna levereras på rätt sätt och göra att du kan producera mer med mindre.

Bättre beslut för bättre fodereffektivitet

Fördelar

Utfodringsstrategi

Behovet hos dina kor förändras under olika stadier av laktationen. DelPro säkerställer att du snabbt, säkert och exakt justera utfodringen för att möta dessa ändringar. Detta innebär kontinuerligt justering av basgivan och hantera olika foder för att ständigt säkerställa djurens välfärd, produktivitet, reproduktiv prestanda och livslängd. DelPro ger dig möjlighet att ställa in en kontrollerad strategi och implementera den för olika dagar i mjölk, produktionsnivå, grupp eller laktation.

Övervakning

Det finns alltid djur som inte konsumerar exakt det foder som vi har tilldelat dem, ofta på grund av hälsoproblem. DelPro lyfter snabbt fram dessa djur genom att rapportera om foderkonsumtionshistorik på ko och besättningsnivå. Detta kombinerat med en 365-dagars graf som visar foderkonsumtion gör att du enkelt kan granska näringsintaget på besättning-, grupp- och djurnivå.

Kostnad:Inkomst

Att vara lönsam innebär att hålla koll på fodereffektivitet. Därför skapade vi enkla översikter för att se gårdens prestanda från en "top down" -strategi.Baserat på foderkonsumtion, foderkostnad, produktionsdata och mjölkpris DelPro ger en tydlig översikt över fodereffektiviteten på besättnings-, grupp- och djurnivå. Detta låter dig också budgetera och modellera framtida scenarier. Tillsammans med DeLaval Optimat ™ kan du blanda, distribuera och justera ditt grovfoder- och kraftfodergiva.

Kraftfoderstyrning

Om du utfodrar kosttillskott, vet du riskerna med att överutfodra djur med kraftfoder? DelPro hjälper dig att leverera en kos giva exakt och säkert. Du bestämmer hur mycket foder en ko ska få per besök och vilken med vilken hastighet utmatnings ska ske. DelPro använder detta för att sätta gränser för konsumtion per besök, överföra överskott till följande dag och/eller timmars givor.

Hullbedömning

Konsekvent och noggrann hullbedömning för varje ko är nyckeln till att din utfodringsstrategi justeras i rätt tid. Det är nyckeln till konsekvent, pålitlig produktivitet, livslängd och reproduktionsresultat. Med tillvalet DeLaval hullbedömningskamera BCS kan du automatiskt registrera korrekta, konsekventa hullbedömningspoäng för varje ko, varje dag. Denna 3D kartläggningsteknik genererar de data som när de analyseras med en annan av de exklusiva DelPro BioModellerna kan varna dig omedelbart vid förändringar av kornas hull, innan de är synliga, så att du kan agera snabbare för att förhindra framtida problem.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar