Bättre beslut för bättre mjölkavkastning

Vi vill ge dig stärka dig, ge dig möjligheten att producera mjölk enligt din gårds potential.

  • Detaljerad prestanda på djur, grupp och besättningsnivå.
  • Aktuell mjölkningsinformation alltid tillgänglig.
  • Planera för framtiden
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Mjölkningen är det som visar vad din gård går för.

Varje arbetsuppgift, varje åtgärd, varje plan – resultatet mäts alltid i mjölkens kvalitet och kvantitet. Detta gäller oavsett vilket typ av system du använder eftersom alla DeLaval mjölkningssystem kan använda DelPro applikationer som del av driften.

Bättre beslut för bättre mjölkavkastning

Fördelar

Detaljerad prestanda för djur, grupp och besättning

Våra mjölkmätare registrerar kontinuerligt mjölkmängd och flöden som korna producerar under mjölkningen. Denna noggrant registrerade data kombineras sedan på gruppnivå för att ge dig inblick i eventuella skillnader i produktions- och effektivitetsprestanda mellan grupper inom din besättning.

Mjölkningsprestanda

Kontrollkortet i DelPro Farm Manager ger dig snabb inblick i hur mjölksystemet fungerar: kor som mjölkas per timme, varv och/eller grupper som mjölkas och mjölk som producerats per mjölkningsomgång. Enkla färgindikatorer kan sedan varna dig för ändringar i prestanda. Det gör det också möjligt för dig att snabbt och enkelt få tillgång till ytterligare information som hjälper dig att åtgärda eventuella problem.

Frivillig mjölkning - DeLaval InControl™

När du arbetar med ett frivilligt mjölkningssystem som DeLaval VMS™ V300, är realtidsrapportering 24/7 ett väsentligt krav. Därför har DelPro designats med en ständigt uppkopplad modul för att ge dig kontinuerlig uppdaterad information för hela din besättning. Men hur du än mjölkar så är funktionen att presentera data i realtid vid mjölkningsenheten en viktig del av DelPro. Med ditt DelPro-aktiverade gränssnitt kan du också snabbt registrera händelser eller observationer på ett sätt som säkerställer att informationen behålls och utnyttjas av DelPro. Det innebär att när du är tillbaka på kontoret kan du se exakta uppgifter via DelPro Farm Manager för att analysera och förbättra mjölkningprestandan.

Information om mjölkproduktionen i realtid

Om dina kor mjölkas 24/7 är en standardiserad statisk rapport inte tillräckligt effektiv för att passa in i ditt dagliga arbete. Därför har vi utformat ständigt uppkopplat system där du kan få en strukturerad överblick, i realtid, av mjölkningsstatus för alla kor. Det här är nyckeln till att effektivt övervaka din besättning och den enskilda kon.

Planera för framtiden

Vi förstår att planeringen för framtiden är viktig. Att kunna förutse din produktion kan vara svårt, särskilt utan en kristallkula för att veta hur mycket mjölk du kommer att producera under månaderna som kommer. Genom att utvärdera hur förbättringar i dräktighetsgraden eller en sänkning av rekryteringsgraden påverkar antalet mjölkande kor i kommande tider blir det dock möjligt. Baserat på exakta produktions- och reproduktionssiffror, kombinerar DelPro denna information på besättningsnivå och förutspår din mjölkproduktion i månader framåt. Vi förstår att mjölkproduktion kan förändras, så vi ger dig flexibiliteten till att utforska effekten på din månatliga produktionsnivå vartefter dessa förändringar uppstår. Till exempel; om du minskar din kalvningsintervall från 420 dagar till 390.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar