Kokomfort

Kor måste få stora mängder foder och vatten av god kvalitet, frisk luft, en mjuk och ren liggyta samt bra underlag att stå och gå på. Det är kokomfort!

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar