Product Image

Tillbehör

Vi har ett komplett sortiment av tillbehör till ditt elstängsel.

  • Utan tillbehör fungerar inte ditt elstängsel
  • Hög kvalitet och prisvärda
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Tips 1

Använd alltid riktiga skarvar till tråd, rep eller band. Då är du säker att det blir full elektrisk kontakt genom skarven och stängslet fungerar på bästa sätt.

Tips 2

Så här kontrollerar du jordningen. Ett bra jordtag är en förutsättning för att kunna utnyttja effekten på elstängselaggregatet. Att jordtaget är tillräckligt kontrolleras genom att kortsluta stängseltråden mot marken med ett järnspett ca 100 m från elstängselaggregatet. Därefter mäts spänningen mellan jordtaget och marken. Är spänningen mellan jordtaget och marken. Är spänningen mer än 0,3 kV (3000V) är jordtaget otillräckligt och behöver förbättras med fler jordspett.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar