Klövvård

Hälta kan påverka mjölkproduktionen och fertiliteten negativt. Därför ska du ta hand om kornas klövar. DeLaval har ett utvecklat klövvårdskoncept som du kan ta del av.

 • Minska risken för hälta
 • Främjar djurens hälsa
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Klövvård

Produkter

DeLaval klövbad AFB1000

Med DeLaval klövbad AFB1000 sparar du tid, pengar och arbete. Du programmerar styrskåpet och det sköter automatiskt påfyllning, dosering, sköljning och sedan återpåfyllning igen.

 • Automatisk sköljning och återpåfyllning i klövbadet.
 • Timerstyrd för exakt återpåfyllning.
 • Hållbar konstruktion i slitstarkt rostfritt stål.
 • Förbättring av arbetssäkerheten genom minskad hantering av klövbadslösningar.
Ladda ner broschyr

DeLaval klövkar PVC

DeLaval klövkar är tillverkat av slagtålig och kemikaliebeständig plast. Karet kan enkelt placeras i drivgången till eller från mjölkstallet. För bäst effekt av klövbadslösningen skall klövarna rengöras innan badet. Karet placeras därför med fördel i drivgången ut från mjölkstallet.

 • Karet är enkelt att hantera, flytta och rengöra, vilket innebär god hygien och lång livslängd.
Ladda ner broschyr

DeLaval klövrengöring HC40

DeLaval klövbadslösning HC40 är ett koncentrerat flytande ytspänningssänkande rengöringsmedel som används som skonsamt klövrengöringsmedel (steg 1) strax före huvudbehandlingen (steg 2) av klövarna. Den minskar märkbart mängden jord på klövarna och förbättrar effekten av efterföljande behandling.

 • Skyddar styrkan i huvudklövbadet och förlänger dess livslängd.
 • Mindre jord i behandlingsbadet.
 • Förbättrad kontakt i huvudbadets klövbadslösning mot klövsjukdomar.
Ladda ner broschyr

EasyStride™

EasyStride™ är ett flytande desinfektionsmedel med utmärkta egenskaper för att förebygga klövproblem. EasyStride™ har enligt vetenskapliga försök visat sig minst lika effektiv som t ex kopparsulfat (tungmetall) men utan dess miljöproblem samt skaderisker.

 • Effektivt desinfektionsmedel för klövar.
 • Minskar tillväxtmöjligheter för bakterier och svampar.
 • Enkel att använda och dosera.
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar