Product Image

DeLaval frihängande ryktborste SCB

Den unika, djurvänliga utformningen gör att borsten kan borsta kornas rygg, huvud och längs med sidorna, vilket borgar för bättre kokomfort. Med DeLaval SCB, kan alla kor i din besättning ryktas runt om.

  • Förbättrar djurhälsan
  • Främjar för bättre kotrafik och kokomfort
  • Energisparfunktion
  • Enkel att underhålla och rengöra
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

DeLaval frihängande ryktborste SCB

Fördelar

Förbättrar djurhälsan

Borststråna har rätt längd och fasthet som stimulerar kons blodcirkulation. Detta förbättrar djurhälsan och produktionen. Forskning visar att en frihängande ryktborste ger 1 liter mer mjölk per ko och mindre mastit (-34%).

Främjar för bättre kotrafik och kokomfort

Eftersom borsten är så populär så underlättar det om borsten är rätt placerad. Detta bidrar till effektivare kotrafik i och med att den underlättar drivningen av djuren från ätavdelningen till liggavdelningen.

Energisparfunktion

Den inbyggda energisparande automatiken fungerar så att borsten startar först när en ko kommer i kontakt med den och stannar inom 10 sekunder efter att kon gått därifrån. Den använder dessutom endast en tredjedel energi jämfört med tidigare modeller.

Enkel att underhålla och rengöra

Borsten levereras förmonterad och är därför lätt att installera på antingen i vägg eller på stolpe. Den är enkel att underhålla. Borstcylinderna tas enkelt bort för utbyte eller rengöring.

Visa mer

Ta hand om dina djur så tar de hand om dig

Unik patenterad design

Den unika borsten som roterar med djurvänlig hastighet svänger fritt i alla riktningar med jämn rörelse upp, över och längs kons sida så att hela kon blir ordentligt och skönt ryktad.

Exklusiv konstruktion

Den exklusiva konstruktionen har överbelastningsskydd mot överhettning och är IP55-klassad. Den energisnåla automatiska start- och stoppfunktionen gör att borsten börjar rotera enligt önskemål och stannar inom 10 sekunder efter att kon gått därifrån. Borsten är enkel att rengöra med högtryckstvätt. Det underlättar god hygien i ladugården. DeLaval frihängande koborste SCB tar minimal plats i ladugården. SCB levereras förmonterad, vilket gör den enkel att installera på en stolpe eller vägg i de flesta lösdriftsstallar. Om den installeras på rätt plats i ett lösdriftsstall hjälper den kotrafikflödet genom att leda korna från utfodringsområdet till viloområdet. Konstruktionen är extremt stark och hållbar för att säkerställa säker och jämn rörelse. Borsten består av en borstenhet i ett stycke, vilket gör den mycket enkel att demontera och rengöra.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar