Båsladugården

DeLaval utvecklar utrustning för båsladugårdar. Med DeLaval MU480 kan du trådlöst föra över mjölkningsinformation till driftledningssystemet och på så sätt få lika bra koll på din produktion som gårdar med mjölkningsstallar.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Båsladugården

Produkter

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar