Product Image

DeLaval mjölkningsenhet MU480 med DelPro™

MU480 är en toppmodern mjölkningsenhet med mjölkmätare godkänd för provmjölkning som trådlöst för över data till driftsledningssystemet om du kopplar den till DelPro™ Farm Manager.

  • Tydlig skärm som visar mjölkmängd, mjölkflöde och mjölkningstid.
  • Möjligt att trådlöst föra över information från mjölknigsenheten till driftsledningsprogrammet på din dator.
  • Många moderna funktioner som effektiviserar ditt arbete.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar