Vakuumsystem

Vakuumsystemet är en viktig komponent i ditt mjölkningssystem – det ger vakuum för effektiv mjölkning och transport av mjölken. För att systemet ska diskas effektivt är det också viktigt att det heta vattnet från varmvattenberedare hinner ut i hela systemet innan det svalnar. DeLaval vakuumpumpar har elmotorer med högsta energiklass vilket sänker elförbrukningen med ca 10%.

 • Ger effektiv mjölkning och transport av mjölk.
 • Ger en effektiv diskning
 • har energisnåla elmotorer
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Vakuumsystem

Produkter

DeLaval vakuumpump DVP

DeLaval vakuumpump DVP är direktdriven (inga remmar) för att säkra en pålitlig drift och litet underhåll. Vakuumpumpen levereras komplett med inbyggd bullerdämpare och oljeuppsamlare.

 • Byggd som en cyklon och skyddar pumpen mot vatten, mjölk och föroreningar.
 • DVP finns med olika kapacitet från 800 till 2300 l/min.
Ladda ner broschyr

DeLaval frekvensomvandlare NFO

DeLaval frekvensomvandlare NFO levererar en mängd revolutionerande fördelar som gör den unik för användning inom mjölkproduktion. Den är lätt att installera och lätt att använda, och den kan enkelt kopplas till en befintlig direktdriven vakuumpump.

 • Övervakar automatiskt mjölkningssystemet och svarar snabbt på förändringar i vakuumbehovet genom att variera hastigheten på pumpen.
 • Den är helt störningsfri. Det innebär att man inte inte ens behöver använda skärmade kablar.
 • Den är helt tyst.
Ladda ner broschyr

DeLaval vakuumpump DVP-NFO

DeLaval vakuumpump DVP-NFO är frekvensstyrd, vilket gör att den är energisnålare och går tystare än konventionella vakuumpumpar under mjölkningen. Styrenheten på DVP-NFO reglerar pumpens hastighet så att den stämmer med det verkliga vakuumbehovet.

 • Det går att spara 30 till 60 procent energi genom att reglera hastigheten på detta sätt.
 • Finns i olika kapacitet från 900 till 2700 l/min.
Ladda ner broschyr

Vakuumpumpolja

Specialolja till vakuumpumpar. Andra oljor kan förorsaka stopp i nipplarna i vakuumpumpen på grund av pumpens höga temperatur.

 • Lång livslängd, minimalt slitage
 • Pump fri från avlagringar
 • Störningsfri drift oberoende av temperatur
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar