Product Image

DeLaval dopp- och sprayflaskor

DeLaval erbjuder flera olika doppflaskor av hög kvalitet samt sprayflaskor för spendopp. Doppflaskorna är lätthanterade och applicerar spendoppet på bästa sätt.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar