Product Image

DeLaval spensprayrobot TSR

Spensprayroboten TSR används i roterande mjölkningsstall där den tar bort ett repetitivt och påfrestande arbetsmoment. Roboten sprayar snabbt och på ett mycket effektivt sätt. Alla kor får spenspray.

  • Effektiv sprayning.
  • Bättre juverhälsa och bra mjölkkvalitet
  • Förbättrad arbetsmiljö och ekonomi.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

DeLaval spensprayrobot TSR

Fördelar

Effektiv sprayning

Roboten har en 3D-kamera som ser varje spena och sprayar på ett exakt och effektivt sätt.

Bättre juverhälsa och bra mjölkkvalitet

Att spraya spenarna med spenspray har en bevisat positiv effekt på spen-och juverhälsa i besättningen vilket i sin tur bidrar till bättre mjölkkvalitet.

Förbättrad arbetsmiljö och ekonomi.

En spensprayrobot kan räknas hem inom en tidsram på 1,5 till 5 år beroende på besättningsens storlek och förutsättningar. Roboten använder spensprayet på ett effektivt sätt och kan göra att åtgången minskar. Arbetsmiljön förbättras och antal anställda kan eventuellt minskas.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar