Sorteringsgrindar

Med DeLaval sorteringsgrindar blir arbetet med att styra korna till rätt fålla mycket enkelt. Ingen stress för dina kor och samtidigt ett en god genomströmning i stallet.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Sorteringsgrindar

Produkter

DeLaval sorteringsgrind DSG3

Identifierar kor när de passerar och sorterar dem till tre olika fållor beroende på inlagda kriterier och regler.

  • no

DeLaval sorteringsgrind DSG10

DeLaval sorteringsgrind DSG10 tillsammans med driftledningssystemet DelPro™ Farm Manager kan enkelt och ekonomiskt sortera dina kor till olika fållor.

  • Möjligt att sortera till fem olika fållor
  • Sortera direkt i DelPro™
  • Tryckluftsmanövrerade grindar

DeLaval smart avskiljningsgrind SSG

Med DeLaval SSG styr du kotrafiken i stallet genom att sätta upp regler för passager i driftsledningssystemet DelPro™ Farm Manager

  • Rätt kor får tillgång till DeLaval VMS
  • Full kontroll över kotrafiken
  • Avskilj enkelt kor du vill undersöka

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar