DeLaval värmeåtervinningssystem

En gård med ca 200 kor använder ca 150 liter varmvatten och ca 500 liter ljummet vatten i sin dagliga rutin. Genom att använda ett värmeåtervinningssystem kan gården spara stora mängder el.

Product Image

DeLaval värmeåtervinnings-system HRS

Återvinn energin från mjölken som dina kor producerar. Den energi som återvinns från 1 000 liter mjölk per dag under ett år är lika mycket som 13 100 kWh elenergi.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar