Product Image

DeLaval värmeåtervinnings-system HRS

Återvinn energin från mjölken som dina kor producerar. Den energi som återvinns från 1 000 liter mjölk per dag under ett år är lika mycket som 13 100 kWh elenergi.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar