Vid mjölkningsplatsen

När det är dags för mjölkning krävs det produkter av hög kvalitet. Stallplatsenheter, mjölkningsorgan, mjölkmätare, pulsatorer etc. Vi har alla produkter du behöver

Stort urval

Korrekt mätning av mjölkmängd behövs för att du ska kunna styra din produkton på bästa sätt. Stallplatsenheterna kan kombineras med  mjölkmätare. Mjölkningsorgan finns med olika utformningar, flödeskapaciteter, vikter och spengummisorter för att du ska hitta just det du söker.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar