Utfodring

Utfodring är den största kostnaden i mjölkproduktion. Att optimera utfodringen är därför en lönsaminvestering - en som kan förbättra produktivitet och hälsa och samtidigt minska miljöpåverkan. DeLaval tillhandahåller system och produkter som förbättrar utfodringens effektivietet och djurens produktivitet, oavsett vilken utfodringsstrategi du väljer eller hur gården är planerad.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar