DeLaval foderrobotar

Product Image

DeLaval OptiDuo™

Gör mer än att flytta fram fodret, mixa om det med DeLaval OptiDuo™. Istället för att pressa ihop fodret mixar vi om det och gör det mycket smakligare för korna. Perfekt för gårdar som utfodrar en gång om dagen.

 • Dubbelaction: Flyttar fram fodret OCH gör det smakligare.
 • Kan flytta stora mängder foder
 • Säkerhet framför allt
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

DeLaval OptiDuo™

Fördelar

Förbättrad produktivitet

 • Mer frekvent och högre foderintag
 • Mer mjölk
 • Fodret tillgängligt dygnet runt

Den unika roterande skruven gör att OptiDuo™ fräschar till fodret samtidigt som det automatiskt flyttar fram det på foderbordet. Det gör fodret mer smakfullt för korna och gör att de äter mer och därmed producerar mer mjölk.

Ökad arbetseffektivitet

 • Sparar tid
 • Minskar arbetsbelastningen
 • Adaptive drive: kan automatiskt hantera olika fodertyper och olika mängder foder

Att flytta fram foder manuellt är ett tungt och tidskrävande jobb som ibland inte prioriteras om det blir tidsbrist. Men snart hör den arbetsuppgiften till historien. OptiDuo™ arbetar dygnet runt enligt det schema du väljer.

Förbättrad djurvälfärd

 • Kor som besöker foderbordet oftare
 • Bättre kotrafik
 • Mindre konkurrens vid foderbordet

OptiDuo™ mixar om fodret och flyttar fram det jämt längs foderbordet. Det gör att korna inte kan sortera och att fodret distribueras på ett sätt som gynnar lågrankade kor.

Mindre spill

 • Mer tilltalande foder från första till sista tuggan
 • Hanterar olika typer av foder
 • Automatiskt anpassning till olika fodervolymer

Foder där korna redan sorterat ut det de gillar bäst flyttas inte bara fram till kon som valt bort det utan mixas om och känns därmed fräschare för kon. Det genererar mindre spill och du behöver inte slänga foder.

Är mycket säker

 • har ett pålitligt styrsystem
 • Stannar automatiskt om något kommer emot säkerhetssensorerna
 • Startar automatiskt när det är säkert för den att göra det

Den avancerade navigeringen som följer induktionslinorna betyder att din OptiDuo™ alltid kommer att vara där du vill ha den. Den kommer inte att flytta sig utanför det området. Detta i kombination med de avancerade säkerhetssensorerna som automatiskt stoppar OptiDuo™ om den kommer i kontakt med en person eller ett djur och automatiskt startar den när vägen är fri, säkerställer den säkraste lösningen på marknaden.

Även stora högar och olika typer av foder

 • Kan hantera stora foderhögar
 • Kan hantera olika sorters foder
 • Mer flexibilitet betyder färre stopp

En funktion som endast OptiDuo™ har är den vi kallar Adaptive Drive. Det betyder att OptiDuo™ kan anpassa sig till olika fodertyper och kvantiteter. Den anpassar inte bara hastigheten utan flyttar sig också närmare eller längre ifrån för att säkerställa att korna får bästa möjliga foder

Högre foderintag, mindre spill

 • Lägg till kraftfoder som lockgiva, t ex vid de sista rundorna.
 • Förbättra foderintaget ytterligare
 • OptiDuo™ är förberedd, kraftfoderfunktionen kan installeras senare vid behov.

OptiDuo™ har ett tillval: kraftfoderdispenser. Olika typer av kraftfoder kan distribueras som lockgiva, främst vid de sista rundorna.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar