Fodervagnar

Med fodervagnar från DeLaval kan du effektivisera din utfodring. Frekvent utfodring ger ett jämnare foderintag, bättre vomhälsa och ökad mjölkproduktion.

  • Lösningar distribution av grov- och kraftfoder.
  • Lösningar för alla typer av stallar.
  • Lösningar som effektiviserar ditt arbete och förbättrar produktionen.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Fodervagnar

Produkter

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar