Product Image

DeLaval distributionvagn ORW

Distributionsvagn ORW är en robust och flexibel lösning för att automatisera din utfodring. Vagnen kan användas som enskild enhet eller kopplas till en mixer eller rivarficka för automatisk distribution av foder.

  • Frekvent utfodring ger ökat foderintag och bra ko-trafik.
  • Finns i två utföranden.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Frekvent utfodring ger ökat foderintag och bra ko-trafik

Genom att utfodra ofta hålls våmmens pH stabilt vilket minskar risken för våmstörningar. Dessutom ökar kons totalt intag av foder vilket ger en ökad mjölkavkastning. Frekvent utfodring är även nyckeln till att få en bra ko-trafik om du har VMS. DeLaval distributionsvagn ORW finns i två utföranden. I grunden är de ganska lika men några viktiga skillnader finns mellan vagnarna, se tabell. Båda vagnarna rymmer 2,5m3 i sitt gundutförande men kan förlängas med 0,5 eller 1 meter för att rymma upp till 3,7m3.

Strängutfodring av hackat ensilage eller mixat foder

Genom att ställa in hastigheten på bottenmattan samt vagnens framdrivningshastighet, så utfodras önskad mängd foder på foderbordet. Vagnen kan förses med en tvärtransportör av gummi för att utfodra på bredare foderbord och kunna styra vilken sida av foderbordet som ska utfodras. Vid enkelsidigt foderbord kan istället en styrplåt monteras vilken för fodret närmare djuren. Styrplåten kan med fördel kombineras med en sidoplog som flyttar tillbaka foder som djuren puttat långt ut.

Strömförsörjning och systemkoppling

DeLaval distributionsvagn ORW är nätdriven, 400V. Alla inställningar görs i PLC-enheten som sitter på vagnen. DeLaval ORW kan nu som tillval utrustas med en 290 l koncentratficka för strängutmatning av koncentrat. Systemkoppla din vagn mot DelPro Farm Manger för fler funktioner.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar