Product Image

DeLaval distributionsvagn OTS

DeLaval distributionsvagn OTS är en kompakt, hygienisk och servicevänlig lösning för distribution av hackat ensilage eller mixat foder till din besättning, även i trånga utrymmen. Den kan användas som enskild enhet eller kopplas till en mixer eller rivarficka för automatisk distribution av foder.

  • Vagnen kan kopplas till strömskena.
  • Som tillval kan den också levereras i rostfritt utförande.
  • Smartladdning vid dubbla batteripackar: Växlar automatiskt mellan batterierna varje dygn.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Viktstyrd strängutfodring

Vagnen väger ut foder. I färdkartan anges hur lång strängen är och hur mycket foder som ska utfodras. Vagnen justerar själv hastigheten och utfodrar på så sätt foder utmed hela strängen. Efter körningen kan man se hur mycket foder som utfodrats i varje sträng.

Batteridriven och smidig

DeLaval OTS är en liten, och därmed smidig vagn. Med en automatisk fyllning av vagnen kan den fyllas många gånger. Batteridriften gör det möjligt för vagnen att kunna passera kurvor och växlar. För stora installationer kan distributionsvagnen utrustas med ett dubbelt batteri pack för att öka vagnens driftstid eller så kan den drivas via strömskena.

DelPro styrskåp ger möjlighet till framtida systemuppkoppling

Vagnen levereras med DelPro styrskåp. Styrskåpet sitter på vagnen och här görs alla inställningar mm. Systemkopplingen innebär även att vagnen kan kopplas ihop med DelPro mjölk vilket ger en unik möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt kunna styra utfodringen i förhållande till mjölkavkastningen.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar