Product Image

DeLaval mobil mixer VMDA

Spåriga vägar, gropar, ojämna ytor - en mobil mixer kan utsättas för omild behandling. Det är därför vi gör våra mixrar tuffa. Oavsett om det gäller det material vi använder, eller utformningen av enskilda delar, så tillverkas en DeLaval mixer för att hålla länge.

  • Snabb, grundlig mixning.
  • Jämn foderavlastning.
  • Mindre foderspill.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Utfodring av nötkreatur

För dig som har mjölkproduktion eller köttproduktion med körbara foderbord är en DeLaval mobil mixer en perfekt lösning. Fördelen med en vertikal mixer är att det enkelt går att mixa hela rundbalar i den. Fodret blir välmixat, luftigt och smakligt för djuren. Detta bidrar till mindre spill och bättre foderintag vilket ger både hög mjölkproduktion för mjölkkor och bra tillväxt för köttdjur.

Nyckelfunktioner:

Snabb, grundlig mixning: de starka, vassa knivarna kan ställas in efter behov. Det säkerställer högkvalitativt foder och en snabb, jämn mixning. Som tillval finns extra starka övre knivar som underlättar mixningen av lätta balar. Jämn foderavlastning: snabb och effektiv avlastning åt båda sidorna med en robust tvärtransportör ger en jämn foderfördelning. Transportören levereras med kedja eller gummiband. För breda foderbord kan transportören byggas på med olika långa elevatorer. Mindre foderspill: starka hydrauliska cylindrar på avlastningsdörren minskar spill under mixningen. Skyddsringen runt ovankanten förhindrar att lättare foder åker ur mixern. En förstärkt, stabil botten: behållarens botten är förstärkt för att ge ett stabilt mixningsutrymme och lång livslängd.

OptiSteel som tillval

Vid frekvent användning, dvs mer än fem gånger per dygn rekommenderas tillvalet OptiSteel som innebär ytterligare nederdelen av sidorna med 6 mm tjock OptiSteelplåt. Även skruven kan levereras med OptiSteel för ökad livslängd.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar