Utgödslingssystem

DeLaval har helhetslösningar för utgödsling från stallet hela vägen ut till gödselbrunnen.

Utgödslingssystem

Att hantera gödseln i stallet på rätt sätt är viktigt av flera anledningar:

  • Ett rent stall minskar risk för klövsjukdomar
  • Rena djur ger kortare mjölkningstid och bättre mjölkkvalitet
  • Effektiv hantering av gödsel minskar amoniakavdunstningen och gör mer nytta på fälten.
Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar