Skrapsystem med kätting

Ett utgödslingssystem med kättingskrapor kombinerar fördelarna med en slitstark kätting och en mycket mångsidig installation som klarar olika rännlängder. Drivenheten, som kan placeras på många olika platser i ladugården, klarar enkelt en tung belastning.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar