Utgödslingssystem – Automatiserade

Med automatiskerade system kan du bestämma vilka rutiner du vill ska råda i stallet, programmera in dem och få maskinerna att sköta jobbet som du vill att det ska göras.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar