Gödselseparering

Att separera gödsel har många fördelar som till exempel behov av mindre lagringsutrymmen, enklare och säkrare spridning av det flytande gödslet när den fasta delen är borttagen, lägre transportkostnader och mycket mer.

Product Image

DeLaval gödselseparator

DeLaval gödselseparator har hög kapacitet, 25-30 m3/timme i genomsnitt, och ger upp till 30-35% torrsubstans i fasta delen beroende på modell. Finns i flera olika storlekar för att passa behoven på alla gårdar oavsett storlek

  • Mindre lagringsutrymme för gödsel.
  • Lättare att sprida den separerade flytande gödseln i växande gröda utan att förorena plantorna.
  • I det separerade fasta gödslet minskas bakterienivåerna kraftigt och även lukten.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

DeLaval gödselseparator

Fördelar

Gör din gödselhantering lönsam

  • Minskar behov av lagringsutrymme
  • Den fasta delen kan återanvändas som fiberströ
  • Den fasta delen kan säljas som kompostmaterial

Robust design för hög pålitlighet

  • Skruven är av rostfritt stål som specialbehandlats för att säkerställa lång livslängd och driftsäkerhet.
  • En främre bärande konstruktion ger en perfekt styrning för skruven, vilket minskar slitaget på filtret.

Lätt att sköta och underhålla

  • En inspektionslucka gör det enkelt att kontrollera att filtret är rent eller om det behöver rengöras.
  • Tätningssystem består av tre läpptätningar med fett för en säker tätning mellan skruv och växellådan.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar