Djurvälfärd

VMS V300 är ett helt frivilligt mjölkningssystem som behandlar dina djur som individer och som dessutom ger dig ett bättre resultat.
Mer information

Gårdens lönsamhet

Generera mer mjölk, effektivare, säkrare och mer hållbart, på ett sätt som också svarar mot konsumenternas förväntningar som mjölkproducenter måste ta i beaktan idag
Mer information

Livsmedelssäkerhet

Varje dag, varje mjölkning, varje ko; din VMS V300 kommer att säkerställa att du ligger i framkant vad gäller livsmedelssäkerhet, nu och i framtiden.
Mer information

Arbetseffektivitet

VMS V300 handlar om att skapa en bättre arbetsmiljö och livsstil för dig och alla som arbetar på din gård.
Mer information