Välj rätt diskmedel

Alkaliskt diskmedel

         UltraClean™

 • Hög komplexbildningskapacitet för att undvika mineralbeläggningar. För alla typer av vatten
 • Med klor för att påverka mjölkprotein, hög alkalinitet för att avlägsna fett.

         SuperClean™ 

 • Innehåller extra klor för att avlägsna proteinrester.
 • För alkaliedominerad diskning i mjukt till medelhårt vatten eller för växeldisk i hårt vatten.

         BasixClean™ 

 • Innehåller klor för att bryta ner proteinrester.
 • För alkaliedominerad diskning i mjukt vatten eller för växeldisk i alla vattenförhållanden.

         CFD25 klorfritt

 • Fri från klor och fosfor.
 • Passar för alkalidominerad diskning i mjukt till medelhårt vatten.
 • Godkänd av Bra Kemråd.

        CFD100 klorfritt

 • Fri från klor och fosfor.
 • Fungerar i alla typer av vatten.
 • Godkänd av bra Kemråd.

Syradiskmedel

Antalet syradiskningar i förhållande till antalet alkaliska diskningar beror till stor del på vattnets hårdhet men också på effektiviteten på det alkaliediskmedel som du har valt.

• Alkalidominerad disk

1 till 4 syradiskningar per vecka

• Växeldisk

1 alkalie- och 1 syradisk per dag

 CidMax

 • Passar för alla vatten, oavsett hårdhetsgrad
 • Effektivt mot mineralbeläggningar, skonsamt mot utrustningen.

Cid

 • För mjukt till medelhårt vatten.
 • Effektivt mot mineralbeläggningar, skonsamt mot utrustningen.

OptiCid

 • För mjukt till medelhårt vatten.
 • Avlägsnar mineralbeläggningar, även mot termoresistenta bakterier.

Cid Non P

 • För mjukt till medelhårt vatten.
 • Fritt från fosforkomponenter.

Förnödenheter

Alkaliska diskmedel

För att få bästa diskresultatet och mjölkkvalitet är det viktigt att:

Läs mer

Förnödenheter

Syradiskmedel

För att få bästa diskresultatet och mjölkkvalitet är det viktigt att:

Läs mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar