Så hanterar DeLaval riktlinjer kring covid-19 (Coronaviruset)

Hos DeLaval tar vi situationen kring covid-19 (coronavirus) mycket på allvar. Vi följer riktlinjerna och rekommendationerna från myndigheterna och stöder fullt ut dessa åtgärder.

Samtidigt vill vi se till att våra kunder får den service och de varor de behöver, så att vi kan hjälpa till att upprätthålla produktion och djurskydd inom jordbruket. Vi har initierat flera åtgärder som hjälper till att minimera risken för spridning av infektioner.

- Vi skjuter upp alla evenemang med många inblandade på framtiden (exempelvis gårdsvisningar). 

- Vårt dagliga arbete på gårdarna fortsätter som vanligt - och vi besöker fortfarande våra kunder efter överenskommelse. Vi respekterar samma reglerna för smittskydd som alltid ska göra.

- Vi ber dig som kund att du också är medveten om planerade besök från DeLaval och låt oss veta om någon på gården nyligen har varit på semester i områden med hög risk eller har symtom som kan vara covid-19.

- Våra HelpDesk- och supportfunktioner upprätthålls och de som kan arbetar hemifrån. Du kommer därför fortfarande att ha möjlighet att få tag på oss.

Vi övervakar situationen noga och kommer vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar