Stalltipset

DeLavals kundtidning

DeLaval producerar två versioner av Stalltipset. En version skickas till alla mjölkproducenter. En annan version skickas till nötköttsproducenter.

Stalltipset
Nr 01-2020

Stalltipset för nötköttsproducenter
Nr 01-2020
   
   

Tidigare nummer av Stalltipset

Stalltipset nr 2, 2019 
Stalltipset nr 1, 2019

Stalltipset nr 2, 2018 
Stalltipset nr 1, 2018

Stalltipset Nr 2, 2017
Stalltipset Nr 1, 2017
                      
Stalltipset Nr 2, 2016
Stalltipset Nr 1, 2016 
Stalltipset Nr 2, 2015 
Stalltipset Nr 1, 2015
Stalltipset Nr 3, 2014 
Stalltipset Nr 2, 2014
Stalltipset Nr 1, 2014 

Tidigare nummer Stalltipset för nötköttsproducenter

Stalltipset nr 2, 2019 
Stalltipset nr 1, 2019

Stalltipset nr 2, 2018
Stalltipset nr 1, 2018

Stalltipset Nr 2, 2017
Stalltipset Nr 1, 2017

Om du inte får Stalltipset trots att du är mjölkproducent eller nötköttsproducent eller är intresserad av ännu tidigare utgåvor av Stalltipset, kan du skicka ett mail till sverige.info@delaval.com.

Ange ditt namn och din adress samt vilken typ av produktion du har eller vilken utgåva du är intresserad av. 

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar