Product Image

DeLaval foderfront DS-HD

DS-HD har 2" över- och underliggarrör, till skillnad från DS som har 1 1/2" över- och underliggarrör.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar