Ventilation & Belysning

Både djur och människor behöver god ventilation och bra belysning i stallet.

Ventilation är av yttersta vikt i alla typer av ladugårdar, oavsett om de rymmer nyfödda kalvar eller lakterande kor. Dålig luft påverkar mjölkproduktion och mjölkkvalitet negativt.

Bra ljussättning kan höja kornas produktivitet och skapa en säkrare och trivsammare arbetsmiljö.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar