Ventilationsgardiner

Ventilationsgardiner ger tillräckligt stora öppningar för att hålla korna svala när det är varmt och reglera tilluften för den dragfri, behaglig temperatur på vintern.

  • Slipper hög luftighet, gödselångor och damm
  • Dina djur mår bättre
  • Anpassat för nordiskt klimat
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladugård med naturlig ventilation

God ventilation är mycket viktig i alla ladugårdsbyggnader oavsett om det rör sig om ett stall för kalvar, köttdjur eller mjölkkor. Om dina djur visas i en dåligt ventilerad byggnad så når de inte sin fulla produktionspotential där att de inte får ren och frisk luft.

I oventilerade eller dåligt ventilerade byggnader är det vanligt med för höga eller för låga temperaturer, hög luftighet, gödselångor, koncentration av skadliga ämnen och damm. En sådan miljö skapa ogynnsamma förhållanden för djuren. Väl planerad naturlig ventilation i ladugården hjälper dina djur att må bra och producera mer.

Ventilationsgardiner

Produkter

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar