DeLaval ventilationsgardin CRAW

DeLaval ventilationsgardin CRAW ger dig möjlighet att hålla en god ladugårdsmiljö året runt - oavsett väder. CRAW har en unik design som gör att gardinväven hålls spänd i alla lägen.

  • Kan installeras i såväl nya som befintliga byggnader.
  • Kan styras automatiskt.
  • Finns i storlekar från 1,22 till 3,05 meters höjd.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar