Förnödenheter

Vi har alla de förnödenheter du kan tänkas använda till ditt stall.

Har du koll på disken?

För att få bästa diskresultat och mjölkkvalitet är det viktigt att du har tillräckligt med varmvatten, att diskmedlet är rätt doserat, att försöljningen är 35-40°C och inga mjölkrester kvar i sköljvattnet på slutet. Att huvuddisken är minst 85°C vid start och minst 60°C efter 5 minuter. Inga beläggningar finns kvar i mjökanläggningen och i mjölktanken.

Visa mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar