Stallplatsenheter

DeLaval stallplatsenheter hjälper dig att maximera produktionen genom att underlätta en konsekvent, effektiv mjölkningsrutin. De förser dig med korrekta uppgifter om varje ko, tydliga meddelanden och larm; och registrerar uppgifter automatiskt, utan mycket manuell inmatning. Som tillbehör finns t.ex. Comfort Start som automatiskt startar mjölkningen när mjölkningsorganet sätts på juvret, och en extern startknapp för att starta/stoppa mjölkningen.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Stallplatsenheter

Produkter

DeLaval stallplatsenhet MP400

Med DeLaval stallplatsenhet MP400 mjölkas varje ko utifrån hur den enskilda kon släpper mjölken. Den elektroniskt styrda pulsatorn ger exakt och säker pulsering, vilket är nödvändigt för att få en snabb urmjölkning och bra juverhälsa.

 • Comfort start är en standardfunktion i MP400. Genom att bara lyfta organet, startas mjölkningen automatiskt utan att du behöver trycka på någon knapp.
 • Kan kombineras med flödesindikator DeLaval FI2 eller FI7, eller DeLaval mjölkmätare MM27BC.

DeLaval MP580

DeLaval MP580 kan fungera inom systemet eller fristående och är avsedd för smidig mjölkning i små till medelstora besättningar. Den lättanvända manöverpanelen vid mjölkningsplatsen har fokus på att hantera mjölkningen, samtidigt som den ger en pålitlig koppling till driftsledningssystemet.

 • Kan användas både som stand alone och i system
 • Snabbknappar förenklar de vanligaste arbetsuppgifterna
 • Färgkodade lysdioder påminner/varnar om viktiga moment

DeLaval MP680

DeLaval MP680 är en avancerad stallplatsenhet där du kan kommunicera med DelPro™ driftsledningssystem direkt från mjölkningsstallet. DeLaval MP680 kan installeras på samtliga mjölkningsplatser, eller på utvalda platser för full kontroll över den enklare MP580. Aktuella larm visas genom färgade lysdioder som omedelbart uppmärksammar mjölkaren när åtgärder krävs. Knapparna till vänster styr mjölkningsplatsen, fjärrkontrollerar samtliga DeLaval MPC580 och styr grindarna. Via knapparna till höger sker kommunikationen med DelPro-programmets databas.

 • Ger dig full kontroll över mjölkningsstallet
 • Du fjärrstyr enkelt grindar och övriga stallplatsenheter
 • Kommunicera med DelPro™ driftsledningssystem

DeLaval MP780

DeLaval MP780 har alla funktioner från MPC680, funktionellt inrymda i ett elegant, lodrätt kabinett av rostfritt stål. MP780 passar de flesta typer av mjölkningsstallar och levereras förmonterad för snabb och enkel installation. Med DeLaval MP780 är det enkelt att snabbt uppgradera ditt mjölkningsstall.

 • Avancerad stallplatsenhet med koppling till DelPro™ driftsledningssystem.
 • Är monterat i ett elegant lodrätt kabinett i rostfritt stål som under lättar hygienen.
 • Passar de flesta typer av mjölkningsstallar.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar