Product Image

DeLaval originalspengummin

Originalspengummin ger maximala prestanda. Spengummits mjukhet och elasticitet är anpassat efter mjölkningsmaskinen och kons spenar – och ger kon optimal stimulering för hög mjölkproduktion.

  • Högre produktion
  • Snabbare mjölkning
  • Bättre juverhälsa
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Val av spengummi

DeLaval erbjuder ett brett sortiment av spengummin för alla typer av mjölkningsorgan, för att kunna tillgodose de specifika behoven i just din anläggning. Valet av spengummi beror på olika saker. Det första kriteriet är relaterat till den utrustning du har. Spengummina ska passa till den aktuella utrustningen. När du vet vilken typ av spenkoppcentral, skal och diskhylla eller spolmunstycke du har, då vet du också vilka spengummin du kan välja. Du behöver också titta på din besättnings genomsnittliga juver- och spenstorlek. DeLavals sortiment innehåller spengummin för korta, långa, smala och tjocka spenar, men eftersom juver- och spenstorlek i besättningen varierar, måste valet av spengummi bli en kompromiss för att passa den genomsnittliga kon.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar