Syradiskmedel

För att få bästa diskresultatet och mjölkkvalitet är det viktigt att:

 • Ha tillräcklig mängd varmvatten.
 • Diskmedlet är rätt doserat.
 • Försköljning 35-40°C och inga mjölkrester kvar i sköljvattnet på slutet.
Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Syradiskmedel

Produkter

Cid

Cid är ett flytande syradiskmedel som används i rörmjölkningsanläggningar och mjölktankar. Cid är lämpligt att användas vid mjukt till medelhårt vatten.

 • Godkänt av Bra kemråd.
 • Förhindrar och löser kalkbeläggningar.
 • Är skonsamt mot anläggningens material och gummidelar.
Ladda ner broschyr

Cidmax

Cidmax flytande syradisk används för att ta bort beläggningar i en mjölkningsanläggning. Cidmax används i kombination med Ultra eller Super.

 • Godkänt av Bra kemråd.
 • Löser beläggningar effektivt då den är en kombination av fosfor och svavelsyra.
 • Fungerar bra om du har hårt vatten.
Ladda ner broschyr

OptiCid

Ett flytande syra-diskmedel för rengöring inuti mjölkanläggningar och kyltankar. En utmärkt produkt för att avlägsna mjölksten och beläggningar, t.ex. biofilm.

 • Godkänd av Bra kemråd.
 • OptiCid kan användas i VMS.
 • Innehåller de effektivt rengörande ämnena fosforsyra och saltpetersyra.
 • God desinfekterande effekt mot termoresistenta bakterier.
Ladda ner broschyr

DeLaval pulverdiskmedel Syra 50

DeLaval pulverdiskmedel Syra 50 är ett syradiskmedel som effektivt avlägsnar kalk- och mineralbeläggningar i mjölkningsanläggningar och mjölktankar.

 • Maximalt resultat speciellt i samband med hårt vatten.
 • Miljövänligt.
 • Lätt biologiskt nedbrytbar.
Ladda ner broschyr

Cid NonP

Ett flytande syradiskmedel som förhindrar samt löser kalk- och mineralbeläggningar. Diskmedlet är fosfatfritt.

 • Godkänd av Bra kemråd.
 • Skonsamt mot material i anläggningen – längre hållbarhet och renare ytor.
 • Biologiskt nedbrytbar – miljövänligt. Fosfat bidrar till övergödning.
Ladda ner broschyr

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar